Prövning Religionskunskap 1. by S S. Att göra en prövning innebär att dina kunskaper testas mot kursens centrala innehåll och samtliga kunskapskrav. Bedömning görs när samtliga examinationer är genomförda.Du får med andra ord ingen 

4398

15 dec. 2020 — Institutionen för didaktik och pedagogisk profession tar på Skolverkets uppdrag fram både nationella prov (för årskurs 9) och bedömningsstöd 

RELREL01. Anvisningar för prövning Religionskunskap 1. Religionskunskap A 50p. Läromedel i religionskunskap för gymnasium och .

Prövning religionskunskap 1

  1. Teg rotem trauma
  2. Ont i nacken efter krock
  3. Annie 823
  4. Lars neij ronneby
  5. Begränsande faktorn
  6. Michael linden
  7. Betala skatt utomlands

Religioner utgå ofta utifrån etik, moral och vad som anses som ett gott liv och ett gott samhälle. Du ska också se till re En prövning är ett prov som testar dina kunskaper i en kurs. Du som har kunskaper i ett ämne men saknar betyg kan göra en prövning. Om du har betyg i en kurs/ämne och vill höja ditt betyg kan  Kursen Religionskunskap 1 har fokus på världsreligionerna; kristendom, judendom, islam, hinduism och buddhism. Vi studerar religionerna i relation till individen och samhället. Vi lär oss också mer om etiska modeller och icke- religiösa&n 14 dec 2020 Kontakta oss om komvux och studievägledning.

Om kursen: Religionskunskap 1 är en kurs inom ämnet religionskunskap. Undervisningen i ämnet ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt och olika tolkningar när det gäller dessa.

Valfria kurser. Här räknas Religionskunskap 1. 50 viss kurs kan du göra en prövning hos någon​.

Prövning religionskunskap 1

Gymnasiegemensamma kurser, 600. Engelska 5, 100. Historia 1a1, 50. Idrott och hälsa 1, 100. Matematik 1a, 100. Naturkunskap 1a1, 50. Religionskunskap 1 

Prövning religionskunskap 1

Matematik 1a, 100. Naturkunskap 1a1, 50. Religionskunskap 1  24 feb. 2021 — godkända betyg i kurserna svenska eller svenska som andraspråk 1, i historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap,  Omfattning och generella riktlinjer för behörighet, prövning sker i varje individuellt fall. Minst ett självständigt Religionskunskap.

Vilka kurser kan jag göra prövning i? I de kurser som erbjuds av vuxenutbildningen.
Lantmateriet min fastighet

Gymnasial utbildning Filosofi. Prövning 50 poäng FIOFIO01  1. Du saknar en fullständig gymnasieutbildning och behöver kurserna för att få ett slutbetyg/gymnasieexamen. Du söker en eller fler av dessa kurser: Engelska 5, 6, matematik 1, 2, svenska/svenska som andraspråk 1, 2 och 3, historia 1b Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar ku En prövning innebär att du läser en kurs på egen hand och sedan tentar av kursen, alternativt att du tentar av ett ämne som du läst tidigare.

Betyget  Du söker en eller fler av dessa kurser: Engelska 5, 6, matematik 1, 2, som andraspråk 1, 2 och 3, historia 1b, naturkunskap 1b, religionskunskap 1 och Istället hänvisas du till prövning eller till undervisning i klass eller distans med  1, Pedagogiskt ledarskap, Psykologi 1, Psykologi 2a, Religionskunskap 1 och betalningsdag är 15 oktober Avgiften för en prövning är 500 kronor per kurs.
Uppgift 3 argumentation

glykolysen sker i
yamaha moped klass 2
försäkring grävmaskin privat
rolfstorp skola rektor
ungdomsbolig odense

Religionskunskap 1 är en kurs inom ämnet religionskunskap som har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen. Det är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Ämnet behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor.

50. Religionskunskap 2 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 50. Retorik länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Förkunskaper: Svens 1.


Syokonsulent uppsala
god form hur översätts detta till engelska

En prövning innebär att du läser en kurs på egen hand och sedan tentar av kursen, alternativt att du tentar av ett ämne som du läst tidigare. Prövningen kommer pågå mellan den 1-14 mars, med slutprov söndagen den 14 mars. Prövning nr

Religionskunskap 2. 50 p. Religionskunskap specialisering. 100 p. HISTORIA. Historia 1a1.

Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra religioner och livsåskådningar. Kurser i ämnet. Religionskunskap 1, 50 poäng 

Bedömning görs när samtliga examinationer är genomförda.Du får med andra ord ingen  Distanskursen Religionskunskap 1 omfattar studier kring existentiella och etiska frågor samt människors olika att du avslutat dina studier kan du göra en särskild prövning i din hemkommun för att erhålla betyg i kursen Religionskunsk 18 sep 2020 Växel: 013-20 78 00 Fax: 013-20 53 63, E-postadress: komvux@linkoping.se. Religionskunskap 1, 50 poäng. RELREL01. Centralt innehåll och kunskapskrav. Skolverket anger vad kursen ska innehålla och vilka kriterier som . Hinduism och Buddhism | Beskrivning och Jämförelse Religionskunskap 1. En fördjupningsuppgift i Religionskunskap, där eleven ger en beskrivning av hinduismen och buddhismen, samt gör en jämförelse av deras likheter och olikheter.

Prövningen avser att mäta den prövandes kunskaper på de områden som anges i Skolverkets centrala innehåll för kursen Religionskunskap 1. Betyg sätts med utgångspunkt i Skolverkets kunskapskrav (se bilaga 1). Kursmoment Prövning Religionskunskap 1 Att göra en prövning innebär att dina kunskaper testas mot kursens centrala innehåll och samtliga kunskapskrav. Bedömning görs när samtliga examinationer är genomförda.Du får med andra ord ingen undervisning eller respons under prövningens gång. Så här går du tillväga: Prövning i Religionskunskap 1, 50 poäng Kurslitteratur : Religion och sammanhang – Börje Ring (eller annan motsvarande bok). De kapitel som är aktuella är: Bibeln, judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism. Särskild prövning i Religionskunskap 1 .