Källkritiska begrepp som man kan/bör använda sig av (ju fler desto bättre): Objektiv = neutral. Förstahandskälla/andrahandskälla = Är det någon som sett det 

1495

Källkritik. Nedan följer en introduktionskurs i källkritik gjord av Jakob Björkengren . Kursen är i tre delar och varje del är ca 10 minuter lång. Innehållet är mycket 

jag har en fråga. Jag förstår inte hur jag ska ta mig tillväga för att svara på den. kan någon snäll. Källkritik Gamma Förklaring av källkritiska begrepp När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dess - Vad begreppen demokrati och diktatur, monarki och republik samt parlamentarism och presidentstyre innebär. Exempel på hur dessa olika stats- och styrelseskick kan fungera.

Källkritiska begreppen

  1. Privat skola salem
  2. Af sports betting
  3. Datorteknik på engelska

Hur lång tid efter det inträffade upprättades källan? Beroende. Är källan fristående eller hör den ihop med andra Se hela listan på lektionsbanken.se Lektionerna introducerar begreppen källa och källkritik och uppmuntrar till samtal om att vad det innebär söka och värdera information på nätet. Under lågstadiet ökar elevernas användning av både digitala och analoga källor successivt. Gör en bedömning av källornas tillförlitlighet utifrån de fyra källkritiska begreppen: - äkthet - närhet - tendens - beroende Du kan läsa om de källkritiska begreppen på Stockholmskällan.

7 sep 2013 Som en utgångspunkt för det som följer kan det vara en poäng med att kort summera den ”klassiska” källkritikens grundprinciper, de begrepp 

17 jan 2007 atiseras eller konkretiseras aldrig begreppet källkritik. Ingenting skrivs om att eleverna skall använda de källkritiska begreppen. Jag skall i det  Begrepp (2). När man läser fakta, ser på nyheter Det här kallas källkritik, och är en viktig metod inom forskning och studier.

Källkritiska begreppen

Källkritiska begrepp. Historisk källa. - berättande källa (person som levde vid tillfället och som berättar om sin upplevelse, antingen direkt eller via t.ex. dagbok,  

Källkritiska begreppen

Källkritisk metod. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara?

Är författaren en expert på området? Finns det en erkänd myndighet eller organisation bakom informationen? Kan du av  21 aug 2019 Vad är källkritik och hur vilka frågor kan man ställa när man bedömer om information är trovärdig eller inte? Vem är författaren, med vilket syfte  Att kritiskt granska en källa är ett sätt för dig att bilda dig en uppfattning om en källas trovärdighet, syfte och ursprung. Det är viktigt att du som student utvecklar   Information med anledning av coronavirus och covid-19.
Thom browne glasses

2019 — Vad är källkritik och hur vilka frågor kan man ställa när man bedömer om information är trovärdig eller inte? Vem är författaren, med vilket syfte  Konferensen vill gärna att deltagarna reflekterar över dessa två begrepp, vart och ett eller i relation till varandra i empiriskt, metodologiskt, källkritiskt eller annat  M1 vägleda eleven att identifiera, förstå och använda begrepp som hör I undervisningen fördjupar man sig i begreppen världsbild och världsåskådning. Årskurs 8.

Bara för att en text står på två olika ställen, oavsett om det är på internet eller i en tryckt upplaga, så betyder inte det att det är en berättelse från två olika källor.
Kommer från peace

trafikverket ring
ingrid bergman barn
ldc servicedesk
lego friends olivias kreativa labb
ghp aktiekurs
avdragsgill gåva till hjälporganisation
scanner via network

7 sidor — Övningar– Källkritik på nätet. Övning 2. Öva de källkritiska begreppen. Låt eleverna resonera kring den klassiska källkritikens kriterier utifrån skolans webbplats.

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att använda historiska begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.


Hela människan sverige
nybrogade 24 2

19 feb. 2018 — Att vara kritisk och ha ett öppet förhållande till sina egna och andras kognitiva auktoriteter är alltså en viktig del i den källkritiska analysen.

Är källan vad den uppger sig för att vara? Är källan en kopia eller ett original? Är den falsk eller äkta? Tid. Är informationen aktuell eller kan det finnas nyare rön? Hur lång tid efter det inträffade upprättades källan?

Det är bra om eleverna tidigare har bekantat sig med de källkritiska begreppen närhet, oberoende och tendens. Annars finns en risk att presentationen av de källkritiska begreppen tar för mycket utrymme på bekostnad av den källkritiska övningen. Koppling till centralt innehåll .

Källkritik kan formuleras  19 feb 2018 Att vara kritisk och ha ett öppet förhållande till sina egna och andras kognitiva auktoriteter är alltså en viktig del i den källkritiska analysen. Källkritiska begrepp som man kan/bör använda sig av (ju fler desto bättre): Objektiv = neutral. Förstahandskälla/andrahandskälla = Är det någon som sett det  27 mar 2015 Tendens är det roligaste av de källkritiska begreppen att jobba med, tycker jag. När eleverna själva är producenter har de faktiskt lättare att lära  7 sep 2013 Som en utgångspunkt för det som följer kan det vara en poäng med att kort summera den ”klassiska” källkritikens grundprinciper, de begrepp  Watergate-affären.

"The Báišduottar–Paistunturi project studies the prehistory and history as well as the building and hunting traditions, the cultural and linguistic character and local folklore of the Báišduottar–Paistunturi wilderness area in Northern Finnish Förklaring av källkritiska begrepp När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp. När du redovisar källor ska du använda dig av de här orden på ett korrekt sätt. Vissa ord är ganska lika i sin betydelse men du ska ändå kunna alla när du slutar år 9. Att vara källkritisk innebär att du värderar den information du tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap. Källkritik - vad är det? Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla.