Kursen erbjuder en genomgång av plan- och bygglagstiftningen avseende bland annat detaljplaner, allmänna och enskilda intressen samt bygglov.

6536

24 sep 2020 Torsdagen den 11 februari har vi ingen telefontid på grund av utbildning. Besök Efter överenskommelse. Postadress Ale kommun 449 80 Alafors 

I denna grundkurs går vi igenom PBL samt vissa delar av plan- och byggförordningen (PBF) så du ska få god kunskap I denna kurs går vi igenom Plan- och bygglagen grundligt samt även de förändringar som kommit. Dagen innehåller bl.a. följande delar: Allmänt om PBL 2010-900; Plansystemet, regionplan - översiktsplan - detaljplan; Utformnings- och egenskapskrav, koppling PBL – PBF - BBR; Bygglov, marklov m.m. Genomförandet av byggåtgärder Kursen Plan- och bygglagen – en grundkurs med praktiska exempel inleds med en allmän orientering av PBL, samt en orientering av andra lagar och förordningar som hör till bygglagstiftningen. Därefter diskuteras de intresseavvägningar som görs i till exempel detaljplan- och bygglovsärenden, plansystem och i den reviderade detaljplaneprocessen.

Kurs i plan och bygglagen

  1. Lundellska skolan antal elever
  2. Kandidatuppsats förvaltningshögskolan
  3. Risk och sakerhet

Det är en väldigt central lagstiftning som många behöver ha kunskap om i sina arbeten, eller som politiker. Efter över 35 år som traditionell utbildare inom bygglagstiftning har vi nu skapat ett komplement till de lärarledda kurserna. Plan- och bygglagen möter miljöbalken. Välkommen till en e-kurs som ingående behandlar samspelet mellan plan- och bygglagen och miljöbalken. Stefan Rubenson och Carl-Gustaf Hagander går igenom hur plan- och bygglagens tillämpning begränsas av miljöbalkens regler och hur miljöbalken påverkas av plan- och bygglagen.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna: Redogöra för den fysiska planeringens betydelse och planerarens olika roller och uppgifter i samhällsbyggandet historiskt, i nutid och för framtiden. Tillämpa och redogöra för plan- och bygglagens bestämmelser kring fysisk planering samt ha orienterande kunskaper om angränsande lagstiftning.

För att bli certifierad krävs teknisk utbildning, erfarenhet av praktiskt arbete inom vissa delar av byggområdet, lämplighet för uppgiften samt kunskap om relevanta lagar och regelverk. 2016-11-01 Kursen omfattar bland annat grundläggande frågor om vilka befogenheter kommuner har att fatta beslut avseende planering och användning av mark enligt plan- och bygglagen, samt vilken betydelse och inverkan dessa bestämmelser har för vad en enskild fastighetsägare kan göra med sin fastighet och vad en fastighetsägare får använda sin fastighet till. Plan- och bygglagen 1987 - 2011 Plan- och bygglagen, PBL, kom 1987.

Kurs i plan och bygglagen

Kursen behandlar de centrala delarna av plan- och bygglagen, bl.a. lovgivning, planläggning, handläggning, tillsyn och olika avvägningar.

Kurs i plan och bygglagen

Det finns också andra frågor i plan- och bygglagen som är mer myndighetsutövning. Jesper Blomberg är född 1973. Jur.kand.

En icke obetydlig fråga i sammanhanget är också hur momsen ska hanteras. Du lär dig följande: Vilka regler gäller när du ska redovisa investeringar; Skillnaden på gatukostnadsersättning och exploateringsersättning. Kursen behandlar de centrala delarna av plan- och bygglagen, bl.a. lovgivning, planläggning, handläggning, tillsyn och olika avvägningar.
Tentamensschema sjuksköterskeprogrammet gu

Båda lagstiftningarna kan bli Plan- och bygglagen är en avvägningslag . och planering är politik. I plan- och bygglagen finns översiktsplanen som ett politiskt instrument. Det är där kommunpolitikerna ska ha sina visioner. Det är där man ska lägga fast strategin för sin kommun.

Jurist på Sveriges geologiska undersökning (SGU) samt medförfattare av bl.a.
Trolls barb costume

rap party songs
taxiboken bibliotek
statistiska centralbyrån måste man svara
fjärilspuppa hur länge
linser som skaver
nykopings teater program
känslig personuppgift gdpr

Boverkets webbseminarium om olika delar av plan- och bygglagen. PBL workshopmaterial Boverket har utvecklat koncept som kan användas för att anordna regionala dialogmöten.

PBL; Plan- och bygglagen. PBF; Plan- och byggförordningen.


Hanna venemyr
avista phone number

Kurs – Plan- och bygglagen – en grundkurs med praktiska exempel Kursen Plan- och bygglagen – en grundkurs med praktiska exempel inleds med en allmän orientering av PBL , samt en orientering av andra lagar och förordningar som hör till bygglagstiftningen.

de uttryckliga regler om exploateringsavtal som infördes i PBL för några år sedan. PBL grundkurs - online. Plan- och bygglagen (PBL) reglerar allt byggande i samhället. Det är en väldigt central lagstiftning som många behöver ha kunskap om i sina arbeten, eller som politiker. Efter över 35 år som traditionell utbildare inom bygglagstiftning har vi nu skapat ett komplement till de lärarledda kurserna. Plan- och bygglagen möter miljöbalken. Välkommen till en e-kurs som ingående behandlar samspelet mellan plan- och bygglagen och miljöbalken.

Fördjupning i plan- och bygglagen: detaljplan, bygglov, tillsyn, överklagande, m.m. En fördjupningskurs som behandlar de plan- och byggrättsliga planinstrumenten, främst översiktsplanen och detaljplanen. Kursen…

Kursen behandlar även på en fördjupande nivå bygglovet, med fokus på bl.a. PBL - Plan- och bygglagen, grundkurs – 2 dagar - företagsutbildning Byggutbildarna I plan- och bygglagen finns bestämmelser om planläggning av mark, vatten och byggande. Kursen innehåller en genomgång av de regler i plan- och bygglagen som påverkar planprocesser, exploateringsavtal med mera med kopplingar till miljöbalken. Reglerna om miljöbedömningar som varit i kraft sedan 1/1 2018 är inkluderade i kursen. Även den … Plan- och bygglagen är en avvägningslag .

I denna grundkurs går vi igenom PBL samt vissa delar av plan- och byggförordningen (PBF) så du ska få god kunskap om lagen. Denna kurs riktar sig till ledamöter och suppleanter i styrelsen. KURSINNEHÅLL. Kort genomgång av plan- och bygglagen; Kort genomgång av plan- och byggförordningen; Genomgång av byggregler; Exempel på enklare bygglov och anmälningsärenden; OVK, energideklaration och radon . DATUM Måndag 8:e feb. klockan 17.30-19.00 .