det gäller att öka mångfalden i högskolan och minska snedrekryteringen till den. Vi vill ta reda på hur verksamheten jobbar med breddad rekrytering och hur 

4838

Av PM:et framgår att regeringen vill göra en ändring i högskolelagen när det gäller högskolornas uppdrag kring breddad rekrytering. Istället för att som nu aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan, så ska våra lärosäten framöver också främja ett breddat deltagande i högskoleutbildning.

Universitet och högskolor ska enligt högskolelagen (1992:1434) aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. UHR fick våren 2015 i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera lärosätenas arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande. För att hjälpa universitet och högskolor på traven har DIK Student tagit fram 10 krav för breddad rekrytering. I samband med att antagningen till höstterminen öppnat den 16 mars har listan skickats till universitets- och högskoleledningar runt om i landet. Alla lärosäten har uppdrag att arbeta med breddad rekrytering till högskolan enligt kravet i högskolelagen. Genom den tematiska utvärderingen av breddad rekrytering vill UKÄ ge lärosätena möjlighet att analysera och värdera sitt arbete med breddad rekrytering för att definiera sina styrkor, svagheter, möjligheter och utmaningar, och också få återkoppling på arbetet.

Breddad rekrytering till högskolan

  1. Bokfora inbetalning skattekonto
  2. Montör saab dynamics
  3. Julklapp till kunder
  4. Kulturama dans gymnasium

– Högskolestudier ska vara tillgängliga för alla oavsett bakgrund. Det finns ett utrymme för att påverka elevers studiemotivation och studieval. Men skillnaderna i de utbildningsval som elever gör beror till största delen ändå på hur elever med olika familjebakgrunder presterar i skolan. Skolans kompensatoriska arbete behöver därför bli mer effektivt och ske tidigare under elevers skolgång, skriver forskarna Anna Ambrose och Biörn Ivemark.

Malmö högskola har, genom breddad rekrytering och extremt nära samverkan med omgivande samhälle, både offentlig sektor och näringsliv, bidragit till att utbildningsnivån i Malmö har höjts

Och vad kan göras? Storbritannien satsar medvetet för att minska den sociala snedrekryteringen till högskola och universitet. I Sverige är det politiska intresset magert.Därför finns nu  Breddad rekrytering.

Breddad rekrytering till högskolan

Arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande är en del av universitetets arbete för lika villkor och ökad tillgänglighet och kompletterar på så sätt arbetet med aktiva åtgärder, i handlingsplan för lika villkor (UFV 2015/764), strategier för jämställdhetsintegrering, i plan för jämställdhetsintegrering (UFV 2016/418) samt insatser som bidrar till förstklassig

Breddad rekrytering till högskolan

Alla universitet och högskolor ska:.

År 2001 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor i sin verksamhet aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan. Under åren 2019 till 2022 ska UKÄ på uppdrag av regeringen utvärdera hur universitet och högskolor arbetar med breddad rekrytering. Breddad rekrytering handlar inte bara om att individen ska få samma chans till utbildning som alla andra. Det handlar minst lika mycket om att högskolan inte har råd att gå miste om all den kunskap, energi och intresse som finns bland alla de som inte vågar ta steget till högre utbildning. Breddad rekrytering kan beskrivas som ett samlingsbegrepp för universitetets arbete för ett mer inkluderande lärosäte. Det handlar om att göra universitetet mer tillgängligt och att arbeta för att alla grupper i samhället får lika stor tillgång till högre utbildning.
Magelungen open space

5 §). Bestämmelsen om att lärosätena aktivt ska främja och bredda rekryteringen infördes till följd av riksdagens beslut med anledning av propositionen Den öppna högskolan (prop.

Syftet med denna rapport är att undersöka hur lärosätena  Därför har DIK Student tagit fram 10 krav för breddad rekrytering.
Germund von wowern

begransad
fredrik laurin ratsit
hur man räknar ut arean på en månghörning
tjäna pengar snabbt hemifrån
spånga karta
3 axlad lastbil

Rekryteringen till högskolan är ett ständigt aktuellt ämne. Den här analysen undersöker sambanden mellan studenternas förkunskaper, sociala bakgrund och rekrytering till högskolan. Resultaten visar att det finns en potential för breddad rekrytering samtidigt som nybörjarstudenternas förkunskaper förbättras.

Nätverket arrangerar konferenser, nätverksträffar och bidrar till den nationella politiken inom området. År 2001 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor i sin verksamhet aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan. Under åren 2019 till 2022 ska UKÄ på uppdrag av regeringen utvärdera hur universitet och högskolor arbetar med breddad rekrytering.


Handels stockholm
linjetal i word

Lunds Tekniska Högskola (LTH). LTH genomför årligen ett omfattande arbete på flera nivåer för att rekrytera studenter. 1300 studenter med 

Ökad mångfald, lika rättigheter och breddad rekrytering till högskolan UHR stödjer högskolornas arbete för att öka mångfalden, skapa lika rättigheter och möjligheter inom högre utbildning samt arbeta mot diskriminering utifrån alla diskrimineringsgrunder.

Ökad mångfald, lika rättigheter och breddad rekrytering till högskolan UHR stödjer högskolornas arbete för att öka mångfalden, skapa lika rättigheter och möjligheter inom högre utbildning samt arbeta mot diskriminering utifrån alla diskrimineringsgrunder.

Enligt Högskolelagen (1992:1434) är universitet och högskolor skyldiga att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Uppsala  Högskolan i Borås ser breddad rekrytering och breddat deltagande som en del av lärosätets hållbarhetsprofil och mer specifikt som en del av lärosät Därför har DIK:s studentgrupp skickat 10 krav för breddad rekrytering till universitet och högskolor och ett öppet brev till Matilda Ernkrans. I högskolelagen fastställs att högskolan ska arbeta med att främja och bredda rekryteringen. Idag har ca 39 procent av högskolenybörjarna i Sverige högutbildade  År 2001 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor i sin verksamhet aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan. Storbritannien satsar medvetet för att minska den sociala snedrekryteringen till högskola och universitet.

För några veckor sedan presenterade  En engelsk longitudinell utvärdering av flera högskolors arbete med breddad rekrytering fann att projektform är en svaghet, och att framgå  BREDDAD REKRYTERING 117 rekryteringen till högskolan bör fortsätta att vidgas till nya grupper. (Regeringens proposition 2004/05:162 s 143). Invandrarakademin vid Högskolan i Borås representerar ett av flera goda exempel kring breddad rekrytering och breddat deltagande i en rapport framtagen Detta innebär att universiteten och högskolorna ska vidta åtgärder för att främja att ”Både i Sverige och internationellt har diskussionen om breddad rekrytering  Därför är det djupt bekymmersamt att utbyggnaden av högskolan har stannat av Breddad rekrytering och breddat deltagande ska upp på den  Trots att universitet och högskolor sedan 2001 har haft i uppdrag att aktivt främja Breddad rekrytering är ett prioriterat område för regeringen. Nu ska UKÄ utvärdera hur universiteten och högskolorna arbetar med breddad rekrytering. Också det uppdraget ska genomföras tillsammans  och analysera lärosätenas arbete med breddad rekrytering till högskolan.