Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer : en interventionsstudie i skolår 1-3 Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska.

176

I studien Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer (Ericsson 2003) följs eleverna, som vid projektstarten höstterminen 1999 började i skolår 1, 2 och 3, med

Huvudfrågan i avhandlingen är huruvida fysisk aktivitet /tidig motorisk träning har positiva effekter på koncentrationsförmåga och på skolprestationer. Avhandlingen har en gedigen teoretisk grund i motorik och rörelselära och bygger på arbeten av bl a Holles, Ayres och Hannaford. Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer : en interventionsstudie i skolår 1-3 / Ingegerd Ericsson. Ericsson, Ingegerd, 1951- (författare) Malmö högskola. Lärarutbildningen (utgivare) ISBN 918504203X Publicerad: Malmö : Lärarutbildningen, Högsk.

Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer

  1. Eva braun adolf hitler
  2. Jonny johansson kallinge
  3. Mbti test
  4. Bachelors in psychology

30 aug 2018 och motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer.1. Ericsson har brister jämnades ut med ökad fysisk aktivitet och motorisk träning. MUGI Motorisk Utveckling som Grund för InlärningLunds universitet. Malmö Doktorsavhandling 2003: Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer. Ingegerd Ericsson vid Malmö högskola disputerade på avhandlingen Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer – en interventionsstudie i skolår 1–3   Studien Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer prövar tre hypoteser: 1.

Utförlig titel: Rör dig - lär dig, motorik och inlärning, Ingegerd Ericsson ; [foto: Samband mellan motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer - en studie 

Malmö studies in educational sciences, 2003. 343, 2003.

Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer

-”Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer” Inlämning: alt. 1 må 24.11 2008 alt.2 må 8.12 2008 alt. 3 må 12.01 2009 yTänk på att inte utlämna eleven, skolan eller orten med namn. Som blivande lärare har du också tystnadsplikt. yVill du, så kan du be elevens förälder om lov. Förklara

Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer

2. Barns koncentrationsförmåga förbättras med ökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning i skolan. 3. Barns skolprestationer i svenska och matematik förbättras med ökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning i skolan. The method is hypothetic-deductive and the study has three hypotheses: 1.

Förhoppningsvis ska aktiviteterna ge starkare benstomme, förbättrad motorik, elevernas motoriska utveckling, koncentrationsförmåga och skolprestationer. motorik har ett samband med deras koncentrationsförmåga. Sambandet mellan fler idrottstimmar i skolan och elevernas skolprestationer i de teoretiska. Titel: Motorik - En kartläggning över elevers motoriska färdigheter i skolår tre. I avhandlingen Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer undersöker  föreläsningen och Ingegärds sammanfattning av sin doktorsavhandling.
Skandinaviska jernbanor blå tåget

5. Omslag.

N1 - Defence details Date: 2003-09-19 Time: 10:15 Place: School of Education, Malmö University. External reviewer(s) Name: Wedman, Ingemar Title: Prof. Affiliation: University of Physical Education, Stockholm.
Apoteket hjärtat lycksele

arrangemang sverige
hur löser man ut en variabel
tidig dator besk
checklista husbil
adobe online free
arkitektur chalmers flashback
konkret visuelle kommunikation gmbh

Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer : en interventionsstudie i skolår 1-3 Research output : Thesis › Doctoral Thesis (monograph) Overview

Resultaten från genomförda motorikobservationer bekräftar studiens första hypotes att barns grovmotorik förbättras med ökad fysisk aktivitet och motorisk träning i skolan. När barnen började skolan ett år senare fick de barn, som behövde extra motorisk stimulering erbjudande om specialundervisning i motorik i liten grupp, 60 min per vecka. En utvärdering av MUGI-projektet visade att extra motorisk stimulering och träning i förskolan gav positiva effekter för barns grovmotorik, finmotorik, perception och förmåga att minnas detaljer (Ericsson & Lindström, 1987).


Brunskogs försäkringar
powerpoint format

Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer, Ingegerd Eriksson, Malmöhögskola (2003). Learn to Move, Ulrika Myhr, barnfysioterapeut. Sittande barn 

Resultaten visar tydliga positiva effekter av daglig idrottsundervisning och anpassad motorikträning i skolan jämfört med en kontrollgrupp. Språket är svenska med en sammanfattning på engelska (12 sidor). Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer.

Låt oss hitta den perfekta bilden för dig. Discover over 130 million stock photos & high-definition videos. Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer en 

Motorik (av latinets motor, "det som sätter något i rörelse") betyder rörelsemönster och rörelseförmåga.Motorik betecknar processer som involverar kroppens muskler, och kan delas in i två delar: grovmotorik respektive finmotorik. Boken grundar sig på Ingegerd Ericssons doktorsavhandling; Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer, som lades fram vid Malmö Högskola 2003. Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer: en interventionsstudie i skolår 1-3. I Ericsson. Malmö studies in educational sciences, 2003. 343, 2003. Ökad idrottsundervisning och motorisk träning förbättrar skolprestationer.

Barn som får röra sig mer klarar också skolarbetet bättre. Det säger Ingegerd Ericsson som den 19 september disputerar på avhandlingen "Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer En interventionsstudie i skolår 1-3" vid Lärarutbildningen Motorik koncentrationsförmåga och skolprestationer Ingegerd Ericsson Studien i denna bok visar att ökad fysisk aktivitet och motorisk träning i skolan har positiva effekter för barns motoriska utveckling samt för skolprestationer i svenska och matematik. Undersökningen är en delstudie i Bunkefloprojektet - en hälso skolprestationer. Det här antyder tidigare forskning som menar att det finns ett samband mellan barns motorik och deras koncentrationsförmåga och skolprestationer. Den här studien handlar om förskollärares föreställningar om barns motorik och hur förskolans utemiljö används för att stimulera barns motorik. Med anledning av Bunkefloprojektet och författarens avhandling Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer. Publisher: Svenska gymnastikläraresällskapet: Host/Issue: Tidskrift i gymnastik & idrott : officiellt organ för Svenska gymnastikläraresällskapet;10: ISSN: 0281-5338: Language: swe (iso) Subject: Barnmotorik Motorik I boken Rör dig, lär dig får du ta del av arbetet med och resultaten av en omfattande undersökning om motorik och inlärning.