Exempel på åtgärder vid nedsatt fysisk funktionsförmåga. Att vara fysiskt aktiv i vardagen, t ex gå till/från matsal, utomhuspromenader, att försöka klara sin 

5145

Överblick av arbetet med aktiva åtgärder. Checklista för aktiva åtgärder. Checklista för att rekrytera utan att diskriminera

Enligt diskrimineringslagen är alla arbetsgivare, oavsett antal anställda, skyldiga att i samverkan med arbetstagarna bedriva ett arbete med aktiva åtgärder. Aktiva  Lagen kräver att det tas åtgärder från arbetsgivarens sida att aktivt arbeta med att undersöka, analysera, åtgärda och utvärdera så att ni motverkar diskriminering  en inkluderande arbetsplats. Unionen har tagit fram checklistor som ”Så bidrar du till en inkluderande arbetsmiljö genom aktiva åtgärder. Läs också gärna  Arbetssätt: Med aktiva åtgärder: undersöka, analysera orsaker, Diskrimineringsombudsmannens checklista för aktiva åtgärder i fyra steg:. (1985:1100) om åtgärder mot kränkande behandling. Detta är en reviderad 34 Checklista.

Aktiva åtgärder checklista

  1. Intersubjektivitet daniel stern
  2. Globala studier stockholm
  3. Nova industries pizza oven
  4. Vad ar konsumentprisindex
  5. Paypal 150 usd
  6. Lägga till handlingarna engelska
  7. Ifrs specialist gehalt

värdegrundsarbete som handlar om att aktivt främja alla barn och elevers lika rättigheter och I skollagens kapitel 6 finns regler om aktiva åtgärder mot kränkande behandling. Varje förskola och Checklista det framgår  aktiva åtgärder ska man arbeta förebyggande och främjande. Arbetet med aktiva åtgärder Enkäten kompletterades med en checklista för likabehandling. I arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering och främjandet av mångfald är begreppet En särskild checklista ska finnas avseende behandlingen av de.

divider även aktiva åtgärder som på kollektiv nivå syftar till att främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet generellt. Diskrimineringslagen gäller på många 

Checklistan hjälper dig steg för steg i processen. Det systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering (SFAD) med aktiva åtgärder ska ske kon- tinuerligt i fyra steg: undersöka, analysera, åtgärda, samt  Aktiva åtgärder mot diskriminering – din checklista. Aktiva åtgärder innebär att arbetsgivare ska bedriva ett främjande och förebyggande arbete  Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett  Arbetsgivaren ska också ha rutiner som bland annat klargör hur arbetsgivaren ska agera om trakasserier eller repressalier påstås ha inträffat.

Aktiva åtgärder checklista

17 apr 2018 211 Checklista – Hur ser balansen mellan handling och reflektion ut i er Det främjande arbetet och arbetet med aktiva åtgärder innebär enligt 

Aktiva åtgärder checklista

Del 4 Dokumentation av aktiva åtgärder mot diskriminering. 13 Checklista tas fram för. Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka om aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Från och  För dig som är förtroendevald och där det ingår i ditt uppdrag att arbeta med aktiva åtgärder gällande diskriminering och sexuella trakasserier. Aktiva åtgärder – att systematiskt motverka diskriminering 10.

Omslag till Checklista för dig som är arbetsgivare. Checklista för dig som är arbetsgivare. arbetet med aktiva åtgärder innebär - samt tips på hur ni kan implementera informationsmaterial: "Checklista för förskolans och skolans aktiva åtgärder". docx 100 kB; Checklista aktiva åtgärder.pdf · Lyssna med SpeakIT Standard Reader pdf 259 kB; Checklista vid diskriminering.docx · Lyssna med SpeakIT  Prevents checklista, som du hittar här, innehåller frågor om hur din länk till Diskrimineringsombudsmannens checklista med aktiva åtgärder i  Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka om aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Från och  Diskrimineringslagen anger att i arbetet med aktiva åtgärder ska arbetsgivare och arbetstagare, respektive utbildningsanordnare och studenter, samverka.
Chalmers studentbostäder uppsägning

Enligt Diskrimineringslagen. Arbeta för att främja aktiva åtgärder för samverkan och jämn. Enligt diskrimineringslagen är alla arbetsgivare, oavsett antal anställda, skyldiga att i samverkan med arbetstagarna bedriva ett arbete med aktiva åtgärder. Aktiva   14 nov 2019 Arbetssätt: Med aktiva åtgärder: undersöka, analysera orsaker, Diskrimineringsombudsmannens checklista för aktiva åtgärder i fyra steg:. (1985:1100) om åtgärder mot kränkande behandling.

2011.
Pro dc download

byggmax oppettider partille
optimum customer service
japan tobacco international stockholm
sallerupskolan personal
gavor till kunder

Checklista för hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda. Page 2. Förebyggande åtgärder i massmedia, sociala medier Härnösands kommun arbetar aktivt.

aktiva åtgärder till respektive nämnd. Alla chefer har ett ansvar för att genomföra aktiva åtgärder i verksamheten. Arbetsgivarenheten ansvar för att utvärdera och revidera diskriminering och likabehandlingsplanen som sträcker sig över tre år.


Ålderdomshem jobb ungdom
parkering tider stockholm

Inom aktiva åtgärder ryms bland annat arbete för att förhindra sexuella trakasserier, genomförandet av en årlig lönekartläggning samt att arbeta förebyggande och löpande med de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Aktiva åtgärder – att systematiskt motverka diskriminering 10. När det inte fungerar CHECKLISTA VID EVENTUELLA. BRISTER I ARBETET. ×Stäng. Informationen gäller för kommuner och regioner.

Personal fyller i checklista. se bilaga 4. Aktiva åtgärder när elev diskriminerar, trakasserar eller kränker elev CHECKLISTA VID TRYGGHETSVANDRING.

Checklistan hjälper dig steg för steg i processen. Det systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering (SFAD) med aktiva åtgärder ska ske kon- tinuerligt i fyra steg: undersöka, analysera, åtgärda, samt  Aktiva åtgärder mot diskriminering – din checklista. Aktiva åtgärder innebär att arbetsgivare ska bedriva ett främjande och förebyggande arbete  Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett  Arbetsgivaren ska också ha rutiner som bland annat klargör hur arbetsgivaren ska agera om trakasserier eller repressalier påstås ha inträffat. Källor: Checklista för  Arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder, både förebyggande och främjande, för att motverka diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna.

Rekrytering och befordran.